Nikdo by se neměl utěšovat, že se zákon nebude využívat

Základním rizikem implementace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je to, že s touto zvláštní sférou trestního práva u nás nemáme žádné zkušenosti. Policie nemá metodiku, státní zástupci nemají pokyn obecné povahy a soudci nemají stanoviska Nejvyššího soudu. Dokud není zákon ve sbírce, tak vlastně ani není co školit. Všechno to, co se o zákonu doposud řeklo a napsalo, je tedy jenom prognostika. O nějaké předvídatelnosti postupů orgánů činných v trestním řízení a rozhodování soudu proto aktuálně nemá smysl vůbec mluvit.

Cílem tohoto zákona je mimo jiné kultivace podnikatelského prostředí, což samozřejmě může být pro některé obchodní společnosti problém. Nikdo by se přitom neměl utěšovat tím, že se zákon nebude využívat. Iniciativu policistů a státních zástupců zde sice nečekejme, ale trestní oznámení na právnické osoby budou povinny vyřizovat. Trestní oznámení jsou velmi populární, právnické osoby se nemohou dopustit křivého obvinění a anonymů se najde vždycky dost.

Prevence postihu by měla začít vyhodnocením vnitřních i vnějších rizik. Výsledek bude záviset na oboru činnosti firmy, teritoriu působení, situaci na trhu, charakteru konkurence, typu obchodních partnerů, druhu prováděných transakcí a podobně.

Právnická osoba bude vždy pachatel pouze odvozený. Prvotním pachatelem nadále zůstává člověk, takže když nikdo nic nespáchá, tak ani nebude co „přičítat“. Pro firmu se proto stávají rizikem členové statutárních orgánů, manažeři a samozřejmě i zaměstnanci. Na významu získá personální politika, ale ta má svoje meze, které stanoví zákoník práce a kontroluje Úřad na ochranu osobních údajů. Přijímat nebo držet rizikové lidi bude každopádně luxus, který může firmu přijít draho.

Základem prevence nedbalostních trestných činů bude vnitřní pořádek. To znamená mít kvalitní vnitřní předpisy, jasnou organizační strukturu a takový systém řízení i kontroly, ve kterém každý zná svoje povinnosti a průběžně za jejich plnění odpovídá.

Problémem bude prevence úmyslných trestních činů. Jejím cílem bude takový systém fungování firmy, aby možnosti pro jejich spáchání byly alespoň co nejmenší a aby možnosti jejich včasného odhalení a minimalizace škod byly naopak co největší.

VIDRNA, Jan. Nikdo by se neměl utěšovat, že se zákon nebude využívat. Fórum E15 speciál : Právo & Byznys. 2011, speciál říjen, s. 4-5.

Nikdo by se neměl utěšovat, že se zákon nebude využívat