Koho necháme rozhodovat o veřejných zakázkách?

Současná vláda by ráda snížila míru korupce v zemi. Jako vhodná oblast se samozřejmě nabízejí veřejné zakázky, kde se točí nemalé peníze.

Veřejnost á již možnost seznámit se s prvními návrhy novely zákona o veřejných zakázkách, které dle mého názoru v některých směrech jistě mohou být prospěšné a lze je považovat za protikorupční. Na jedno ale zapomínají. Veřejné zakázky nejsou jen o paragrafech, ale také o lidech, kteří se kolem nich pohybují a kteří je připravují. A nejde jen o jejich morální a etické kvality, ale také o jejich odbornost.

Má-li stát zájem na řádném výkonu určitého povolání, stanoví pro něj potřebné předpoklady, minimální odbornost, vzdělání, praxi a podobně. Tak činí například v případě lékařů, advokátů, auditorů, ale podobně i v mnoha případech živností. Naopak k administrování veřejné zakázky vám stačí věk 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Nic víc stát po osobách zastupujících zadavatele nevyžaduje. Jakým způsobem jsou utráceny státní peníze, tedy v praxi rozhodují úředníci s prakticky nulovou odpovědností, nebo živnostníci s nevalnými zkušenostmi. Zájem státu na řádném výkonu profese administrátora veřejné zakázky, potažmo na hospodárném nakládání s veřejnými prostředky, je v tomto směru zanedbatelný.

Minimální požadavky na zajištění profesních, odborných a etických kvalit administrátorů tak v praxi mohou dobrovolně stanovit zadavatelé nebo sami administrátoři. Tak učinila pro své členy například v nedávné době založená Komora administrátorů veřejných zakázek. Dojde-li k pochybením, je třeba uplatnění příslušné odpovědnosti. Ta by měla být v případě externích administrátorů dána povinným pojištěním jejich odpovědnosti, v případě úředníků přísně uplatňovanou odpovědností za jimi způsobenou škodu.

PERGL, Robert. Koho necháme rozhodovat o veřejných zakázkách?. E15 : speciál.

Koho necháme rozhodovat o veřejných zakázkách?