Neplaťme miliony za úřednické chyby

Podle Transparency International uhradil stát za poslední tři roky 120 milionů korun kvůli úředním pochybením v procesu zadávání veřejných zakázek. Škoda se přitom vztahuje pouze na soudně rozhodnuté případy, skutečná ztráta tedy může být mnohem vyšší. Odpovědné instituce ale z této částky vymohly zpět pouhých 1 000 korun. Nedávno vzniklá Komora administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) si proto jako jeden z cílů klade zajistit profesní, odborné a etické kvality osob odpovědných za realizaci výběrových řízení. O tomto, ale i dalších cílech jsme hovořili s předsedou představenstva Komory Robertem Perglem.

Subjekty, které se zabývají problematikou veřejných zakázek, se v České republice netěší právě dobré pověsti. Kdo za to může?

Mohou za to nejen často nelogické zákony a předpisy, ale také zmatek, jenž panuje při samotné organizaci veřejných soutěží. Neexistují jednotné a trhem akceptované standardy, jež by určovaly, kdo a za jakých podmínek může veřejné soutěže organizovat. Pravdou navíc je, že řada subjektů ani nemá zájem, aby existovaly. V kalném rybníku se jim totiž lépe loví. Některé společnosti pak vznikají účelně, aby si přizpůsobily zadávací řízení takzvaně na míru.

Dle legislativy může být administrátorem veřejných zakázek v podstatě každý, kdo si zřídí příslušnou živnost. Jak je to pak u úředníků?

Faktem bohužel je, že úloha administrátora je v současnosti špatně legislativně ošetřena. Zákonné předpisy, a to i včetně současně připravované novely zákona o veřejných zakázkách, klade na administrátory pouze požadavek nepodjatosti, absence účasti na příslušném zadávacím řízení, plnoletosti a trestní bezúhonnosti. U úředníků je problém v tom, že prostě nemají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti. V okamžiku, kdy po nich stát začne jimi způsobenou škodu opravdu vymáhat, bych proto nechtěl být v jejich kůži. Jsem ale přesvědčen o tom, že většina škod, které svými chybnými rozhodnutími způsobí, nevzniká úmyslně.

Podle názorů vašeho sdružení by měly být požadavky na profesi administrátora jaké?

Z našeho pohledu by jednotlivec nebo zástupce společnosti v pozici administrátora měli prokázat zkušenosti a kvalitu odpovídající velikosti zakázky. Měli by mít vysokoškolské vzdělání, dostatečnou praxi, zkušenost se zakázkami obdobného rozsahu, povinné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu a to bez ohledu na to, zda jde o externího nebo interního administrátora.

Jak dlouho vůbec jako Komora působíte? Už se vám podařilo dosáhnout některého ze svých cílů?

Komora vznikla v listopadu loňského roku. Ta myšlenka v nás ale samozřejmě zrála mnohem delší dobu. Chceme se stát garantem profesionálních služeb v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek a přispět ke zvýšení transparentnosti jednotlivých řízení. Snažili jsme se zasáhnout do procesu novelizace zákona o veřejných zakázkách ve směru zakotvení určitých minimálních profesních a odborných požadavků u osob podílejících se na administraci veřejných zakázek. To jsme sice nestihli, proto nyní upíráme pozornost k novele novely. Komoru jsme založili společně s předními subjekty této oblasti na trhu. Ve většině případů jde o advokátní kanceláře, ale přijímáme samozřejmě i poradenské společnosti, které se administrací veřejných zakázek zabývají. Další zájemci o členství se nám již hlásí. Budeme jenom rádi, pokud se Komora rozšíří o desítky členů.

PERGL, Robert. Neplaťme miliony za úřednické chyby. Leaders Magazine. 2011, 3/2011, s. 65. Dostupný také z WWW: <http://www.leadersmagazine.cz/czech/1885-neplatme-miliony-za-urednicke-chyby>.