Veřejné zakázky potřebují jasná pravidla

Ještě před pár lety termín veřejná zakázka mnoho lidí vůbec neznalo. V systému, ve kterém státní a veřejné instituce rozdělí více než 600 miliard korun ročně, je stále častěji zřetelná potřeba nastavit odborné a etické standardy pro vypisování zakázek. V kalném rybníku se lépe loví, říká o nutnosti zprůhlednit systém Robert Pergl z advokátní kanceláře Dáňa, Pergl & Partneři. Advokátní kancelář je jedním ze zakladatelů vznikající Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ).

Zadávání veřejných zakázek je pro mnohé dost komplikovaný proces. V čem vidíte největší problémy?

Pokud si zadavatel – město, ministerstvo či jiná instituce – nechce administraci veřejné zakázky organizovat sám, může využít služeb externí firmy. Zde je zákon velmi benevolentní a neklade na tuto společnost žádné nároky, jde o běžnou živnost. V oboru bohužel působí řada firem, jejichž původně registrovaná činnost s daným odvětvím vůbec nesouvisí.

O koho tedy jde?

Nelze připustit, aby takovou náročnou a specializovanou činnost vykonávaly firmy, jejichž hlavním předmětem činností jsou například úklidové služby nebo zprostředkovatelská činnost. Nynější právní úprava takovým absurditám nijak nedokáže zabránit. Taková firma pak může zvolit podmínky výběrového řízení, jaké sama uzná za vhodné. Nezřídka se stává, že požadavky na dodavatele neodpovídají významu a finančnímu objemu zakázky.

Co s tím může vznikající komora dělat?

Jednotné a trhem akceptované standardy, jež by určovaly, kdo a za jakých podmínek může veřejné soutěže organizovat, neexistují. A řada subjektů nemá zájem, aby existovaly. V kalném rybníku se jim lépe loví. Chceme, aby KAVZ byla samoregulační orgán, který bude sdružovat klíčové hráče na českém trhu. Jeho hlavní úlohou bude nastavit základní profesní, odborné a etické standardy a stát se tak garantem profesionálních služeb v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek.

Jak takové standardy budou vypadat v praxi?

Půjde o dost individuální záležitost, nemyslím si že by se nám podařilo přesně specifikovat jejich kompletní rozsah. Půjde například o to, aby v nízké zakázce řekněme za jeden milion korun nemusel uchazeč zbytečně dokládat nadbytečné kvalifikační předpoklady.

Co když ale půjde o přání zadavatele?

I zde by měla zafungovat role komory. Administrátoři, kteří budou jejími členy, by měli umět využít její pomoc v argumentaci směrem ke svým klientům. Členové KAVZ každopádně musí počítat s tím, že je nutné vždy dodržet Etický kodex komory.

Kdo se může stát členem komory?

Každý profesionál, který se zaváže ctít základní profesní, odborné a etické standardy je vítaný. Pevně věříme, že tuto iniciativu ocení i samotní zadavatelé veřejných zakázek a také regulační orgány. Je v zájmu všech zadávání veřejných zakázek maximálně zprůhlednit.

Proč vlastně veřejné zakázky mají tak špatnou pověst?

Mohou za to nejen často nelogické zákony a předpisy, ale také zmatek, jenž panuje při samotné organizaci veřejných soutěží. Komora by v budoucnu chtěla přispět také ke zvýšení transparentnosti jednotlivých výběrových řízení. Právě image některých problematických řízení také výrazně kazí pověst renomovaných subjektů, které se danou problematikou profesně zabývají.

Mnoho otazníků by měla vyřešit novela chystaná na ministerstvu pro místní rozvoj, která by do legislativního procesu měla přijít během roku 2011. Co si od ní slibujete?

Hlavní ambicí KAVZ do budoucna je stát se přirozeným odborným partnerem státních institucí i v oblasti legislativních změn. Budeme usilovat o to, aby se v novele objevily závazné požadavky na splnění odborné úrovně pro všechny, kteří chtějí jako administrátoři veřejných zakázek působit.

Můžete stručně představit společnosti, které se na vzniku komory podílejí?

Jde o přední advokátní kanceláře v České republice. Dovolil bych si je nazvat lídry v oboru administrace veřejných zakázek. Jen naše společnost Dáňa, Pergl & Partneři získala v roce 2008 a 2010 titul Právnická firma roku právě v kategorii veřejných zakázek. Věříme, že i další profesionálové se k nám brzké době připojí.

KUNCOVÁ, Helena. Veřejné zakázky potřebují jasná pravidla. Parlamentní listy. 15.12.2010, 11-12/2010, s. 46. Dostupný také z WWW: <http://www.parlamentnimagazin.cz/category/archiv/>.

Veřejné zakázky potřebují jasná pravidla