Existují standardy?

Existují nějaké standardy kvality zdravotní péče, podle kterých se musí všechny nemocnice zákonitě řídit? Pokud ano, jaký je postih za to, když je nedodrží? Alena K., Sloup v Čechách

V současné době nalezneme v českém právu jen málo zmínek o standardech odborné zdravotní péče, a to pouze nepřímo v zákoně o péči o zdraví lidu. Dalším možným zdrojem je Úmluva o lidských právech a biomedicíně, kterou je ČR vázána a která přímo stanoví povinnost provádět jakékoli zákroky z oblasti péče o zdraví v souladu s profesními standardy a povinnostmi. Problém je, že neexistuje žádný nadnárodní závazný předpis upravující standardy zdravotní péče, který by bylo možné Českou republikou jednoduše převzít a posléze vynucovat jeho dodržování. Ministerstvo zdravotnictví má snahu vytvořit v blízké budoucnosti národní sadu standardů zdravotní péče, která by např. určovala hranici mezi úhradou ze zdravotního pojištění pacientů a jejich příplatkem za tzv. nadstandardy (úhradové nadstandardy), ale i třeba srozumitelné informace pro laickou veřejnost, jaké jsou doporučené postupy (standardy) pro poskytování konkrétní zdravotní péče.

KOHOUT, Lukáš. Existují standardy?. Blesk zdraví. 29.12.2010, 2011, 1/2011, s. 64. ISSN 1801-3074.

Existují standardy?