Nedostatečný důkaz?

Chtěl bych se zeptat, zda je možné někoho odsoudit pouze na základě výpovědi jedné osoby? Moje bývalá manželka tvrdí, že jsem ji bil, jsme před rozvodem a ona mě vydírá kvůli majetku a dětem. Tvrdí, že modřina, co má na stehně, je ode mě. Dokonce si to vyfotografovala a navštívila kvůli tomu lékaře, aby jí modřinu lékařsky dosvědčil. Jsem zoufalý. Co se dá dělat? Martin Z.

Dobrý den, z dotazu nepředpokládám, že se vás bude manželka snažit vykázat z bytu či domu, nebo dokonce obvinit z trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Pouze její výpověď není dostatečným důkazem proto, abyste mohl být vykázaný z bytu či domu, případně i odsouzený. Jsem toho názoru, že se vaše manželka pouze snaží před rozvodovým řízením a řízením na úpravu poměrů k nezletilým dětem „vylepšit“ svoje postavení tím, že vás takto očerní. Je obecně známo, že soudy u nás v rodinných věcech, kde svoji roli hrají emoce, ještě stále rozhodují spíše ve prospěch manželek a matek než manželů a otců. Skutečnost, že vaše manželka u soudu alespoň nastolí podezření ohledně možného domácího násilí z vaší strany, ji staví do pozice oběti ve vašem manželství. Na vás bude při rozvodovém řízení prokázat (výpověďmi dětí, sousedů atd.), že obvinění vaší manželky se nezakládá na pravdě a že bylo účelově použité k diskreditaci vaší osoby.

KOHOUT, Lukáš. Nedostatečný důkaz?. Blesk zdraví. 24.11.2010, 2010, 12/2010, s. 64. ISSN 1801-3074.

Nedostatečný důkaz?