Okradli mě v nemocnici

Po příjmu do nemocnice mě lékař varoval, abych si dala pozor, že se tam krade. Myslela jsem, že naráží na nemocniční návštěvy, brzy jsem ale pochopila, že myslí vlastní personál!

Do nemocnice jsem přišla jeden den před operací a všechny věci, které jsem měla u sebe, daly sestřičky až v den operace a hlavně bez mé přítomnosti do centrální šatny. K mé velké smůle sepsaly pouze peníze, které jsem měla v peněžence, jenže já tam ještě měla dvoutisícovou bankovku zalepenou v obálce na zaplacení pobytu v nemocnici. Tato obálka byla ještě ve větší obálce mezi mými a dalšími zdravotními doklady.

Po čtrnácti dnech při propuštění jsem s hrůzou zjistila, že obálka mezi věcmi chybí! Psala jsem panu řediteli, ale ten se ani nenamáhal odpovědět. Ovšem předal můj dopis vrchní sestře, a ta odpověděla, cituji: „11.8:10 jste byla operována, a proto nemohly být věci sepsány přímo s Vámi.“ Jenže já byla v nemocnici už den předem, ležela jsem na pokoji a nikdo za mnou nepřišel! V druhém dopise mi vrchní napsala, že dělala osobně kontrolu dokumentace a že je to v pořádku, jenže já vím, že v dokumentaci byl pouze soupis peněz v peněžence. Proč vrchní lže a brání vlastním tělem krádež? Myslím, že nemocnice by měla převzít maximální zodpovědnost! Beru důchod 7500 Kč měsíčně a dva tisíce je pro mě opravdu velká suma. Prosím, poraďte mi, jak mám nadále postupovat.

Jiřina Wojacsková, Petrovice u Karviné

Zdravotnické zařízení obecně jako provozovatel odpovídá za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech, u peněz a jiných cenností až do výše 5000 Kč. Pokud byly ale věci převzaty do úschovy, je odpovědnost za škodu bez omezení. Soupis vašich osobních věcí by měl být prováděn zdravotní sestrou bezprostředně po vašem přijetí do zdravotního zařízení. Je velmi neobvyklé, že nemocnice osobní věci převzala do úschovy až další den bez vaší přítomnosti a vy jste z důvodu operace nemohla zkontrolovat jejich soupis. Občanský zákoník stanoví, že právo na náhradu škody musí být uplatněné u zdravotnického zařízení či jiného provozovatele nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy jste se o škodě dozvěděla. Ve vašem případě by tímto uplatněním práva mohl být za určitých podmínek považovaný i dopis řediteli nemocnice, který jste napsala. Ve lhůtě do tří let od uplatnění práva na náhradu škody u nemocnice, kterému nebylo ze strany nemocnice řádně vyhověno, se lze obrátit na soud s žalobou o náhradu škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech. Nicméně je třeba z vaší strany důkladně zvážit, zda finanční výdaje a úsilí vynaložené na soudní řízení stojí za případný úspěch ve věci. Každopádně na „zvláštní“ postup s úschovou osobních věcí, který vedl ke ztrátě nezanedbatelné finanční částky, by bylo vhodné upozornit zřizovatele daného zdravotnického zařízení, obvykle krajský úřad, prostřednictvím stížnosti. Ta by měla směřovat proti nedostatečnému vyřízení vaší stížnosti (dopisu) ze strany vedoucího zdravotnického zařízení. Zřizovatel má povinnost do 60 dnů vaši stížnost vyřídit.

KOHOUT, Lukáš. Okradli mě v nemocnici. Blesk zdraví. 27.4.2011, 2011, 5/2011, s. 61. ISSN 1801-3074

Okradli mě v nemocnici