Mgr. Václav Kacálek

Mgr. Václav Kacálek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, během studia se zúčastnil též stipendijního programu na Právnické fakultě Univerzity v Drážďanech se zaměřením na problematiku obchodních korporací a práva EU. Ve své stávající praxi se kromě práva obchodního a občanského věnuje též právu stavebnímu, veřejným zakázkám a právním vztahům k nemovitostem. Jeho užší specializací jsou právní aspekty ochrany životního prostředí. Hovoří česky, německy a anglicky.

Specializace:

  • Veřejné zakázky
  • Právo nemovitostní a stavební právo
  • PPP, projektové financování a koncese
  • Korporátní právo

Souhrn informací ve vztahu k extremismu a předsudečné nenávisti

V současné době je ve vztahu k problematice extremismu k dispozici ucelený souhrn informací, které byly v letošním roce zpracovány Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky. Jedná se o Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na...