Mgr. Václav Kacálek

Mgr. Václav Kacálek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, během studia se zúčastnil též stipendijního programu na Právnické fakultě Univerzity v Drážďanech se zaměřením na problematiku obchodních korporací a práva EU. Ve své stávající praxi se kromě práva obchodního a občanského věnuje též právu stavebnímu, veřejným zakázkám a právním vztahům k nemovitostem. Jeho užší specializací jsou právní aspekty ochrany životního prostředí. Hovoří česky, německy a anglicky.

Specializace:

  • Veřejné zakázky
  • Právo nemovitostní a stavební právo
  • PPP, projektové financování a koncese
  • Korporátní právo

Jednací řád odvolacích senátů – účinný od 1. ledna 2020

ledna 2020 nabude účinnosti revidovaný jednací řád odvolacích senátů pro řízení před evropským patentovým úřadem (dále jen „jednací řád“). Jednací řád byl přijat odvolacím výborem 4. dubna 2019 a byl jednomyslně schválen správní radou na 160. zasedání 26. a 27. června...

Pravomoci Soudního dvora Evropské Unie

Soudní dvůr Evropské Unie svými rozsudky pozitivně formuje různé aspekty života evropského občana, zejména pokud se jedná o volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb, rovné zacházení a sociální práva, základní práva a občanství Evropské unie. Jako takový...

Prameny a působnost práva Evropské Unie

Evropská unie má právní subjektivitu a jako taková má také vlastní právní řád, který je oddělený od mezinárodního práva. Právo EU má kromě toho také přímý či nepřímý účinek na právní předpisy členských států EU a stává se součástí právního řádu každého členského...