Mgr. Václav Kacálek

Mgr. Václav Kacálek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, během studia se zúčastnil též stipendijního programu na Právnické fakultě Univerzity v Drážďanech se zaměřením na problematiku obchodních korporací a práva EU. Ve své stávající praxi se kromě práva obchodního a občanského věnuje též právu stavebnímu, veřejným zakázkám a právním vztahům k nemovitostem. Jeho užší specializací jsou právní aspekty ochrany životního prostředí. Hovoří česky, německy a anglicky.

Specializace:

  • Veřejné zakázky
  • Právo nemovitostní a stavební právo
  • PPP, projektové financování a koncese
  • Korporátní právo

Souhrn informací ve vztahu k extremismu a předsudečné nenávisti

V současné době je ve vztahu k problematice extremismu k dispozici ucelený souhrn informací, které byly v letošním roce zpracovány Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky. Jedná se o Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na...

Jednací řád odvolacích senátů – účinný od 1. ledna 2020

ledna 2020 nabude účinnosti revidovaný jednací řád odvolacích senátů pro řízení před evropským patentovým úřadem (dále jen „jednací řád“). Jednací řád byl přijat odvolacím výborem 4. dubna 2019 a byl jednomyslně schválen správní radou na 160. zasedání 26. a 27. června...