Mgr. Václav Kacálek

Mgr. Václav Kacálek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, během studia se zúčastnil též stipendijního programu na Právnické fakultě Univerzity v Drážďanech se zaměřením na problematiku obchodních korporací a práva EU. Ve své stávající praxi se kromě práva obchodního a občanského věnuje též právu stavebnímu, veřejným zakázkám a právním vztahům k nemovitostem. Jeho užší specializací jsou právní aspekty ochrany životního prostředí. Hovoří česky, německy a anglicky.

Specializace:

  • Veřejné zakázky
  • Právo nemovitostní a stavební právo
  • PPP, projektové financování a koncese
  • Korporátní právo

Datový zákon Evropské Unie – update

Z novinek Evropského Parlamentu dne 6. dubna 2022. Správa údajů: proč je důležitý zákon EU o sdílení údajů? Nové právní předpisy EU o sdílení údajů podpoří inovace a pomohou začínajícím podnikům a podnikům využívat velká data. S obrovskými možnostmi v oblastech od...

Digitální zelený certifikát EU

EVROPSKÁ KOMISE Zdroj: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_cs Dne 17. března 2021 Evropská Komise (dále jen „EK“) předložila návrh na vytvoření digitálního zeleného...

Navrhovaná legislativa elektronického dokazování v trestních věcech

Elektronický důkaz lze definovat jako jakákoli data, která mohou sloužit jako důkaz, bez ohledu na to, zda jde o důkaz uložený nebo generovaný, zpracovávaný nebo přenášený elektronickým zařízením. Zahrnuje obsah dat, jako jsou e-maily, textové zprávy nebo fotografie,...