JUDr. Jan Vidrna

JUDr. Jan Vidrna je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Má bohatou praxi v oboru trestního práva, kde zpracovával i ty nejzávažnější případy. Zastával také vedoucí funkce v soukromé i ve státní sféře, kde získal zkušenosti s řídicí i analytickou činností. Mj. se zúčastnil činnosti Organizace spojených národů, Group of States against Corruption a International Association of Anti-corruption authorities

Jako advokát se výrazně profiluje v nové specifické oblasti trestního práva, kterou je trestní odpovědnost právnických osob. Ve vztahu k tomuto tématu již dvakrát publikoval v nakladatelství C.H.Beck, přednáší korporátním subjektům i jejich sdružením a je autorem několika desítek odborných článků, kde často jako vůbec první poukazoval na konkrétní legislativní nedostatky. Aktuálně, ve spolupráci s Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny, přispívá svými připomínkami k novelizaci příslušného zákona, která by měla vést ke zvýšení právních jistot zejména obchodních korporací v oblasti trestního práva. Hovoří anglicky a rusky.

Jednací řád odvolacích senátů – účinný od 1. ledna 2020

ledna 2020 nabude účinnosti revidovaný jednací řád odvolacích senátů pro řízení před evropským patentovým úřadem (dále jen „jednací řád“). Jednací řád byl přijat odvolacím výborem 4. dubna 2019 a byl jednomyslně schválen správní radou na 160. zasedání 26. a 27. června...