Naše specializace

Advokacie není zaměstnání, ale poslání

Právo IT/ICT/IoT

Máme bohaté zkušenosti s prací pro dodavatele informačních technologií. Využijte jich a ať dodáváte hardware, software nebo velké informační systémy, pomůžeme Vám se zorientovat v této specifické právní oblasti a úspěšně zvládnout jakýkoliv IT projekt. Poskytujeme klientům komplexní poradenství v souvislosti s prodejem či nákupem ICT řešení, včetně outsourcingu služeb ICT.

Právo nemovitých věcí

Ochráníme Vaše práva při prodeji či koupi nemovitosti. Vyřešíme nákup, prodej či darování nemovitostí nebo jejich pronájem. Připravíme pro Vás příslušné smlouvy, případně zkontrolujeme smlouvy stávající, abyste se vyhnuli všem potenciálním rizikům, které tato oblast přináší. Pomůžeme Vám při ukončení nájemních smluv, ať již ze strany nájemce či pronajímatele a také při vymáhání dlužného nájemného. Nabízíme Vám nekompromisní zastupování při sporech s realitními kancelářemi, pomoc při uplatňování nároků z vad zakoupené nemovitosti a další právní poradenství v oblasti nemovitostí.

Právo veřejných zakázek

Poradenství ve věci zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele i dodavatele. Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní služby týkající se veřejných zakázek.

Nevíte si rady s přípravou nabídky do zadávacího řízení nebo s přípravou podkladů pro zadávací řízení? Kontaktujte nás a my se postaráme, aby všechny podmínky zadávacího řízení byly splněny.

Bezpečnost

Pro tuto oblast disponujeme týmem zkušených odborníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti.

Korporátní právo

Právo obchodních společností, zajištění vnitřního fungování a souladu s právními předpisy. V rámci korporátního práva zajišťujeme veškeré záležitosti, které se týkají chodu společností, a zajištění úpravy dokumentů a vztahů ve společnosti podle požadavků a vývoje právních předpisů.

Smluvní právo

Příprava, revize a sjednávání smluvní dokumentace od prvních návrhů až po úspěšné uzavření smlouvy. Poskytujeme právní pomoc též ve věci posouzení existujících závazků a případné odpovědnosti za porušení závazků, a to jak pro soukromé osoby, tak i v rámci komplexní právní pomoci firmám v jejich běžném fungování. 

Trestní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství i potřebnou právní pomoc v celém spektru trestního práva. Našim klientům, mezi které patří fyzické i právnické osoby, pomáháme s identifikací trestněprávních rizik tak, aby se vyhnuli nebezpečí postihu svého jednání trestním právem.

Řešení sporů

Zastupujeme klienty v různých úrovních soudních řízení a hájíme zájmy klientů ve všech stádiích řešení sporů. Poskytujeme klientovi kompletní spektrum služeb, které pomohou klientovi zabránit vzniku nebo rozšíření sporu. V případě, že spor již běží, vynakládáme maximální úsilí k jeho efektivnímu vyřešení v souladu se skutečnými zájmy klienta.

Kontaktujte nás s vaším právním problémem