Bezpečnost

Pro tuto oblast disponujeme týmem zkušených odborníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti.

Pro tuto oblast disponujeme týmem zkušených odborníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti.

Problematika bezpečnosti a obrany

Technologie rozpoznávání osob pro kamerové systémy

Podpora a výzkum inovativních a technologických projektů v oblastech obrany a bezpečnosti

Shromažďování a vyhodnocování dostupných informací se zaměřením na ochranu kritické infrastruktury a měkkých cílů

Zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti obrany a bezpečnosti fyzických a právnických osob z řad odborné i laické veřejnosti.

Bezpečnostní analýzy

Bezpečnost v dopravě

Kybernetická bezpečnost

Rušení dronů (Drone jamming)

Contact Us About Your Case

8 + 5 =