Korporátní právo

Právo obchodních společností, zajištění vnitřního fungování a souladu s právními předpisy

Právo obchodních společností, zajištění vnitřního fungování a souladu s právními předpisy. V rámci korporátního práva zajišťujeme veškeré záležitosti, které se týkají chodu společností, a zajištění úpravy dokumentů a vztahů ve společnosti podle požadavků a vývoje právních předpisů.

Právní služby v této oblasti zahrnují:

Zakládání společností

Převody podílů

Organizace valných hromad a příprava podkladů pro jejich konání

Zajišťování zápisů změn ve společnostech

Změny společenských smluv, stanov a jiných zakladatelských dokumentů

Změny základního kapitálu

Vztahy mezi členy statutárních orgánů a společností

Převody podniků a částí podniků

Likvidace společností

GDPR

Contact Us About Your Case

13 + 4 =