JUDr. Jan Vidrna

JUDr. Jan Vidrna je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Má bohatou praxi v oboru trestního práva, kde zpracovával i ty nejzávažnější případy. Zastával také vedoucí funkce v soukromé i ve státní sféře, kde získal zkušenosti s řídicí i analytickou činností. Mj. se zúčastnil činnosti Organizace spojených národů, Group of States against Corruption a International Association of Anti-corruption authorities

Jako advokát se výrazně profiluje v nové specifické oblasti trestního práva, kterou je trestní odpovědnost právnických osob. Ve vztahu k tomuto tématu již dvakrát publikoval v nakladatelství C.H.Beck, přednáší korporátním subjektům i jejich sdružením a je autorem několika desítek odborných článků, kde často jako vůbec první poukazoval na konkrétní legislativní nedostatky. Aktuálně, ve spolupráci s Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny, přispívá svými připomínkami k novelizaci příslušného zákona, která by měla vést ke zvýšení právních jistot zejména obchodních korporací v oblasti trestního práva. Hovoří anglicky a rusky.

Tak trochu jiná fyzická osoba

Takový název článku může mít mnoho významů. Je proto nutné upřesnit, že tento příspěvek se zabývá oborem trestního práva, kde fyzická osoba vystupuje ve více rolích. Budeme se zde zabývat tou, která má poněkud specifické rysy. Trestní řád říká, že dokud pravomocným...

Trestní řád v koncích?

Náš trestní řád, neboli zákon č.141/1961 Sb., už toho má za sebou opravdu hodně. Vzhledem ke svému věku se pomalu blíží důchodu, který by si podle názoru většiny právnické veřejnosti už opravdu zasloužil. Dlouhá léta přece poctivě sloužil prosazování socialistické...

GDPR kontra zásada veřejnosti

Není patrně sporu o tom, že jedním z významných fenoménů současnosti je blížící se datum účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné...