JUDr. Jan Vidrna

JUDr. Jan Vidrna je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Má bohatou praxi v oboru trestního práva, kde zpracovával i ty nejzávažnější případy. Zastával také vedoucí funkce v soukromé i ve státní sféře, kde získal zkušenosti s řídicí i analytickou činností. Mj. se zúčastnil činnosti Organizace spojených národů, Group of States against Corruption a International Association of Anti-corruption authorities

Jako advokát se výrazně profiluje v nové specifické oblasti trestního práva, kterou je trestní odpovědnost právnických osob. Ve vztahu k tomuto tématu již dvakrát publikoval v nakladatelství C.H.Beck, přednáší korporátním subjektům i jejich sdružením a je autorem několika desítek odborných článků, kde často jako vůbec první poukazoval na konkrétní legislativní nedostatky. Aktuálně, ve spolupráci s Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny, přispívá svými připomínkami k novelizaci příslušného zákona, která by měla vést ke zvýšení právních jistot zejména obchodních korporací v oblasti trestního práva. Hovoří anglicky a rusky.

Europoslanci chtějí lepší dohled v oblasti umělé inteligence a robotů

Umělá inteligence (dále jen „AI“) a robotika stále více pronikají do našeho života. Výkonné přístroje a algoritmy již dnes dokáží diagnostikovat nemoci, provádět operace a řídit autonomní vozidla. Přestože jsou praktické, užitečné, přinášejí nové nástroje a zcela mění...

Ochrana osobních údajů a poskytování otevřených dat

Pojďme se podívat na právní limity pro Open Data, resp. odpověď na otázku, zda je možné zpracovávání osobních údajů, které jsou součástí tzv. Open Data, po 25. Květnu 2018, kdy se začalo uplatňovat Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se...