Právo informačních technologií

Máme bohaté zkušenosti s prací pro dodavatele informačních technologií. Využijte jich a ať dodáváte hardware, software nebo velké informační systémy.

Kybernetická bezpečnost (právní a organizační aspekty, bezpečnostní politiky/pravidla, právní rizika a odpovědnost a jejich rozložení mezi zúčastněné strany, regulační povinnosti a jejich dodržení, ochrana dětí v on-line prostředí)

Tzv. Big Data (odpovědnost za data, clouds a private clouds, umělá inteligence, datové vytěžování a analytika atd.

Zastupování v jednáních o dodávkách informačních systémů na straně dodavatelů i zákazníků.

Smluvní řešení dodávky a implementace informačního systému a služby v rámci jeho provozu

Vypracování komplexní vzorové smluvní dokumentace dodavatelům IT řešení.

Smluvní řešení outsourcingu IT služeb či cloudové služby

Řešení právních otázek spojených s elektronickou komunikací, kybernetickou bezpečností, IoT apod.

Contact Us About Your Case

14 + 6 =