Právo nemovitých věcí

Ochráníme Vaše práva při prodeji či koupi nemovitosti. Vyřešíme nákup, prodej či darování nemovitostí nebo jejich pronájem.

Ochráníme Vaše práva při prodeji či koupi nemovitosti. Vyřešíme nákup, prodej či darování nemovitostí nebo jejich pronájem. Připravíme pro Vás příslušné smlouvy, případně zkontrolujeme smlouvy stávající, abyste se vyhnuli všem potenciálním rizikům, které tato oblast přináší. Pomůžeme Vám při ukončení nájemních smluv, ať již ze strany nájemce či pronajímatele a také při vymáhání dlužného nájemného. Nabízíme Vám nekompromisní zastupování při sporech s realitními kancelářemi, pomoc při uplatňování nároků z vad zakoupené nemovitosti a další právní poradenství v oblasti nemovitostí.

Poskytované služby

Příprava smluvní dokumentace u transakcí s nemovitostmi (prodej, koupě, pronájem) včetně související smluvní dokumentace

Příprava smluvních dokumentů upravující podmínky financování obchodních transakcí s nemovitostmi

Právní poradenství a služby při všech typech zajištění převodů nemovitostí, včetně přípravy příslušné smluvní dokumentace

Analýza právního stavu nemovitostí včetně doporučení dalšího postupu při jejich následné koupi, prodeji nebo pronájmu s ohledem na výsledky analýzy

Komplexní právní poradenství při konkrétních správních řízeních počínaje územním plánováním a změnou územního plánu, zpracování projektové a související dokumentace a získání nutných stanovisek správních orgánů potřebných pro vydání příslušného územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu

Contact Us About Your Case

4 + 12 =