Europoslanci chtějí lepší dohled v oblasti umělé inteligence a robotů

Umělá inteligence (dále jen „AI“) a robotika stále více pronikají do našeho života. Výkonné přístroje a algoritmy již dnes dokáží diagnostikovat nemoci, provádět operace a řídit autonomní vozidla. Přestože jsou praktické, užitečné, přinášejí nové nástroje a zcela mění i způsob naší práce, vyvolávají tyto technologie také celou řadu právních a etických otázek a je obtížné s jistotou říci, jaký dopad bude mít v budoucnu AI na společnost. A právě to jsou některá z témat, jimiž se zabývá Panel Evropského parlamentu pro posuzování vědeckých a výzkumných možností (dále jen „STOA“), jeehož studie jsou vodítkem pro europoslance v průběhu legislativního procesu. Jedním ze zásadních témat v případě autonomních systémů, robotů a AI je odpovědnost za jejich jednání. V Evropské unii tato otázka zatím není řešena komplexně. Proto poslanci Evropského parlamentu volají po legislativním návrhu týkajícím se odpovědnosti, který by zakotvil a stanovil jasná pravidla odpovědnosti v souvislosti se vznikem škody způsobené AI, tedy, kdo ponese zodpovědnost za případné nehody a škody způsobené AI. Aktuálním tématem jsou např. škody způsobené autonomními vozidly. V současné době, pokud dojde k dopravní nehodě, nese odpovědnost řidič vozidla. Není však postaveno najisto, kdo ponese odpovědnost v případě vzniku dopravní nehody v momentě, kdy vozidlo nebylo již řízeno řidičem jako takovým. Bude v takovém případě odpovědný výrobce, dodavatel softwaru nebo např. provozovatel sítě? To jsou otázky, které je potřeba vyřešit.

Europoslanci jsou si vědomi, že digitální technologie mají pozitivní dopad na kvalitu života občanů, k nejnovějším technologiím by se mělo přistupovat velmi opatrně a současně že lidé vkládají velkou naději do těchto nových technologií, zejména v oblasti zdravotnictví a v rozhodovacích procesech. S ohledem na skutečnost, že AI také vyvolává celou řadu etických a právních otázek, stává se žádoucí vypracovat posouzení etických otázek a dopadů na základní práva, tedy, jak AI ovlivní mnoho významných aspektů našeho každodenního života. Poslanci Evropského parlamentu proto vyzývají k přijetí etické charty nebo ke zřízení evropské agentury pro umělou inteligenci. Jejím úkolem by měla být identifikace možných negativních dopadů na občany, zkoumání možného porušování lidských práv a shromažďování nezávislých odborných znalostí, kterými v současné době disponují výrobci.

S ohledem na nezbytnost zajistit, aby Evropa byla konkurenceschopná a nezaostávala ve vývoji, ba naopak, držela krok s okolním světem, bude v této oblasti hrát klíčovou roli také odpovídající financování. Poslanci Evropského parlamentu proto chtějí zaměřit veřejnou podporu na strategické sektory, jako je zdravotnictví, energetika, doprava a kybernetická bezpečnost.

Tyto a další problematiky související s AI byly předmětem debat na nedávném setkání odborníků v Bruselu, které pořádal STOA. Toto setkání ozřejmilo některé prokázané případy porušení lidských práv umělou inteligencí a nastínilo možná řešení rizik, například etické rámce, regulační dohled a právní pojistky, které by mohly pomoci zabránit zneužívání AI.

 

ZDROJ:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meps-lead-calls-for-better-oversight-of-ai-robots_B05ESN043019_ev