Jednací řád odvolacích senátů – účinný od 1. ledna 2020

  1. ledna 2020 nabude účinnosti revidovaný jednací řád odvolacích senátů pro řízení před evropským patentovým úřadem (dále jen „jednací řád“). Jednací řád byl přijat odvolacím výborem 4. dubna 2019 a byl jednomyslně schválen správní radou na 160. zasedání 26. a 27. června 2019.

Cílem revize jednacího řádu odvolacích senátů je:

  • řešit případy odvolání s větším důrazem na spravedlnost a efektivnost,
  • důsledně a konzistentně uplatňovat vlastní postupy,
  • udržovat soudržnost ve své jurisprudenci a dbát na to, aby rozhodnutí byla snadno přístupná veřejnosti, zejména pak zvýšit:
  • Efektivitu
  • Předvídatelnost postupů a rozhodování
  • Harmonizaci procesů