Řešení sporů

Zastupujeme klienty v různých úrovních soudních řízení a hájíme zájmy klientů ve všech stádiích řešení sporů.

Zastupujeme klienty v různých úrovních soudních řízení a hájíme zájmy klientů ve všech stádiích řešení sporů. Poskytujeme klientovi kompletní spektrum služeb, které pomohou klientovi zabránit vzniku nebo rozšíření sporu. V případě, že spor již běží, vynakládáme maximální úsilí k jeho efektivnímu vyřešení v souladu se skutečnými zájmy klienta. 

Doporučení vhodného způsobu řešení sporů v rámci negociace, a to už ve fázi uzavírání obchodního případu

Právní analýza případu a doporučení procesní strategie

Jednání s protistranou s cílem urovnat spor smírně

Zastupování klientů před soudy

Zastupování klientů u správních orgánů a soudů v České republice

Právní podpora při všech formách a technikách alternativního řešení sporů

Contact Us About Your Case

10 + 9 =