Trestní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství i potřebnou právní pomoc v celém spektru trestního práva

Poskytujeme komplexní právní poradenství i potřebnou právní pomoc v celém spektru trestního práva. Našim klientům, mezi které patří fyzické i právnické osoby, pomáháme s identifikací trestněprávních rizik tak, aby se vyhnuli nebezpečí postihu svého jednání trestním právem.

Spektrum poradenských, metodických a konzultačních činností za účelem prevence trestního postihu zejména právnických osob

Poskytování právní pomoci po zahájení úkonů trestního řízení

Poskytování právní pomoci obhájce po zahájení trestního stíhání ve všech dalších fázích trestního řízení, včetně aplikace mimořádných opravných prostředků

Zastupování poškozených v trestním řízení

Školicí činnost zejména v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Zpracování etických kodexů obchodních korporací s přihlédnutím k potřebám prevence jejich trestního postihu

Contact Us About Your Case

15 + 4 =