Novinky

Přečtěte si zajímavé novinky z oborů, které souvisí s naší prací. Sbíráme pro Vás užitečné informace, protože nám záleží na tom, abyste byli informováni i Vy!

Jednací řád odvolacích senátů – účinný od 1. ledna 2020

ledna 2020 nabude účinnosti revidovaný jednací řád odvolacích senátů pro řízení před evropským patentovým úřadem (dále jen „jednací řád“). Jednací řád byl přijat odvolacím výborem 4. dubna 2019 a byl jednomyslně schválen správní radou na 160. zasedání 26. a 27. června...

číst více

Pravomoci Soudního dvora Evropské Unie

Soudní dvůr Evropské Unie svými rozsudky pozitivně formuje různé aspekty života evropského občana, zejména pokud se jedná o volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb, rovné zacházení a sociální práva, základní práva a občanství Evropské unie. Jako takový...

číst více

Prameny a působnost práva Evropské Unie

Evropská unie má právní subjektivitu a jako taková má také vlastní právní řád, který je oddělený od mezinárodního práva. Právo EU má kromě toho také přímý či nepřímý účinek na právní předpisy členských států EU a stává se součástí právního řádu každého členského...

číst více

Jak GDPR mění pravidla vědeckého výzkumu.

Provádění obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) přináší řadu výzev pro vědecký výzkum, zejména pro takový výzkum, který je závislý na údajích. Studie velmi komplexně zkoumá přísliby a výzvy, spojené s prováděním GDPR ve vědecké oblasti, se zvláštním zaměřením na...

číst více

Prameny a působnost práva Evropské Unie

 Evropská unie má právní subjektivitu a jako taková má také vlastní právní řád, který je oddělený od mezinárodního práva. Právo EU má kromě toho také přímý či nepřímý účinek na právní předpisy členských států EU a stává se součástí právního řádu každého členského...

číst více