Novinky

Přečtěte si zajímavé novinky z oborů, které souvisí s naší prací. Sbíráme pro Vás užitečné informace, protože nám záleží na tom, abyste byli informováni i Vy!

Pravomoci Soudního dvora Evropské Unie

Soudní dvůr Evropské Unie svými rozsudky pozitivně formuje různé aspekty života evropského občana, zejména pokud se jedná o volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb, rovné zacházení a sociální práva, základní práva a občanství Evropské unie. Jako takový...

číst více

Prameny a působnost práva Evropské Unie

Evropská unie má právní subjektivitu a jako taková má také vlastní právní řád, který je oddělený od mezinárodního práva. Právo EU má kromě toho také přímý či nepřímý účinek na právní předpisy členských států EU a stává se součástí právního řádu každého členského...

číst více

Jak GDPR mění pravidla vědeckého výzkumu.

Provádění obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) přináší řadu výzev pro vědecký výzkum, zejména pro takový výzkum, který je závislý na údajích. Studie velmi komplexně zkoumá přísliby a výzvy, spojené s prováděním GDPR ve vědecké oblasti, se zvláštním zaměřením na...

číst více

Prameny a působnost práva Evropské Unie

 Evropská unie má právní subjektivitu a jako taková má také vlastní právní řád, který je oddělený od mezinárodního práva. Právo EU má kromě toho také přímý či nepřímý účinek na právní předpisy členských států EU a stává se součástí právního řádu každého členského...

číst více