Pravomoci Soudního dvora Evropské Unie

Pravomoci Soudního dvora Evropské Unie Soudní dvůr Evropské Unie svými rozsudky pozitivně formuje různé aspekty života evropského občana, zejména pokud se jedná o volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb, rovné zacházení a sociální práva, základní práva...