Publikační činnost

Naši odborníci jsou profesionálové ve svém oboru. Publikují odborné články a spolupracují na odborné literatuře s předními odborníky. Přečtěte si ukázky naší publikační činnosti.

Akt o kybernetické bezpečnosti přináší silnou agenturu pro kybernetickou bezpečnost a pravidla pro certifikaci kybernetické bezpečnosti v rámci celé EU

Dne 27. června vstoupil v platnost Akt o kybernetické bezpečnosti, neboli NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti...

Tak trochu jiná fyzická osoba

Takový název článku může mít mnoho významů. Je proto nutné upřesnit, že tento příspěvek se zabývá oborem trestního práva, kde fyzická osoba vystupuje ve více rolích. Budeme se zde zabývat tou, která má poněkud specifické rysy. Trestní řád říká, že dokud pravomocným...

Trestní řád v koncích?

Náš trestní řád, neboli zákon č.141/1961 Sb., už toho má za sebou opravdu hodně. Vzhledem ke svému věku se pomalu blíží důchodu, který by si podle názoru většiny právnické veřejnosti už opravdu zasloužil. Dlouhá léta přece poctivě sloužil prosazování socialistické...

GDPR kontra zásada veřejnosti

Není patrně sporu o tom, že jedním z významných fenoménů současnosti je blížící se datum účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné...